Üdvözöljük honlapjainkon!

Új technológia kifejlesztése és alkalmazása a hideg alakításhoz

1. Végeselemzés és számítógépes szimuláció

A számítógépes szimuláció és a hidegen formázott végeselemek elemzése az elméleti kutatás gócpontjai, és számos tanulmány és kutatási eredmény jelent meg itthon és külföldön. A tényleges termelési problémák számítógépes szimulációjának végrehajtása és a specifikus problémák megoldása legyen a kutatási cél és az ellenőrzési eredmények alapja. A tényleges problémáknak megfelelően szimulációs kutatást végeztünk a kettős szegélyezéssel, nulla belső sugárral, a táska hullámhiba-elemzésével a széles lemezen és az előre lyukasztott lyuk torzításával, és elvégeztük a vonatkozó kísérleti ellenőrzést.

1. Dupla hajtogatási szimuláció nulla belső sugárral

Hidegen formázott alkatrészekben a kettős hajtogatás gyakori forma. A kettős hajtogatás tervezésénél a lemezszélesség számításának megoldása és az ésszerű alakítási folyamat lépéseinek meghatározása a kulcskérdés. Az MSC Marc segítségével a végeselemek szimulációjához levont következtetések a következők:

(1) A deformációs zóna egyenértékű húzási elemzésével igazolják, hogy a deformációs folyamat során a lap további hajlításával a semleges réteg eltér a központi rétegtől, és a kanyar belsejébe mozdul el. A szimuláció megadja az adott eltolási folyamatot és értéket.

(2) A deformáció előtti és utáni egységek összehasonlításával megállapítható, hogy a hajlítás során a külső perifériás egység zsugorodik, a belső kerületi egység megnyúlik, a kanyar közepén lévő lemezvastagság nő, és az anyag áramlik. .

(3) A feszültség és a nyúlás elemzésén keresztül kiderült, hogy a hajlító szakasz deformációja viszonylag közel áll a sík alakváltozás jellemzőihez, ezért megállapítást nyert, hogy a fémlemez hajlítása egyszerűsíthető egy sík deformációs problémára.

(4) A hajlítófeszültség -koncentráció elemzésén keresztül megállapítást nyert, hogy a hajlítás külső kerületén nagy szakítófeszültség -koncentráció van, a hajlításon belül nagy a nyomófeszültség -koncentráció, és van egy átmeneti zóna a hajlítási terület között. és a nem hajlító terület (vagy kisebb hajlítási terület). Nagyobb nyírófeszültség koncentráció.

2. Hibák elemzése széles lapok kialakításakor

A zsebhullámok generálása gyakori probléma a széles lemezek kialakításakor. Az olyan szakaszok hideg hajlítása során, mint a kocsi panelek, a profilozott panelek és a széles szélességű gördülő ajtók, gyakran előfordulnak zsebhullám-hibák.

A kísérletben 18 kísérletkombinációt hajtottak végre különböző lemezvastagságnak és tekercskonfigurációnak megfelelően, és a háromféle nyilvánvaló hibát, például a zsákhullámot, az élhullámot és a hosszirányú hajlítást elemezték és tanulmányozták a generációs mechanizmus és a kísérleti eredmények alapján. És tegyen megfelelő intézkedéseket a hibák kiküszöbölésére. A fő következtetések a következők:

(1) A zsákhullám kialakulása elsősorban a lemez hajlítási folyamat során bekövetkező de-line jelenségének köszönhető, és a hajlító részben keresztirányú húzófeszültség és keresztirányú húzás keletkezik. A lemezanyag deformációjának Poisson -kapcsolata szerint a zsugorodási deformáció hosszirányban következik be, és a hosszirányban összehúzódó rész nyomást gyakorol a középső rész zsugorodott részére, és a lapanyag középső része elveszíti stabilitását, és megjelenik a zsákhullám. A zsákhullám elsősorban rugalmas deformáció.

(2) Ha megjelenik egy táskahullám, akkor néhány passz megfelelően hozzáadható. A szelvény szélének szélessége bizonyos mértékben befolyásolja a zsebhullámot, és a vékony lemez hajlamosabb a zsebhullámra, mint a vastag lemez. A zsákhullám lelassítható, ha feszítjük a lapot.

(3) Az élhullámok generálása két hatás kombinációja. Az első ugyanaz, mint a zsákhullámok generálása. A második az, hogy a szakasz szélén lévő anyagot először külső erő hatására kinyújtják és nyírják, majd ismét az összenyomódás és a nyírás képlékeny alakváltozást okoz, és szélhullámokat okoz. Ez a két hatás egymásra van helyezve, oldalhullámokat okozva. Élhullámok fordulhatnak elő minden egyes menetben, és az előző áthaladás nagyobb hatással van az élhullámok megjelenésére. A vékony lemezek hajlamosabbak az élhullámokra, mint a vastag lemezek, és a széles élek hajlamosabbak az élhullámokra, mint a keskeny élek.

3. Szimulációs kutatás az előre lyukasztott lyuk torzításáról

A hidegen formázott termékek egyik fejlesztési iránya, hogy folyamatosan kielégítsék a különféle alkalmazások igényeit, és több funkciót valósítsanak meg a termékeken. Az elektromos vezérlőszekrény oszlopprofiljait, polcprofiljait stb. Formázás előtt elő kell lyukasztani. Mivel a furatemelkedésnek és a lyukgeometriának magasnak kell lennie, és a hajlítási folyamat során nem megengedett nagy alakváltozás, az előre lyukasztott lyukak alakjának torzításának szimulációs kutatási és szabályozási intézkedései nagyon fontosak.

Példaként az előlyukasztott lapot tekintve új módszert kapunk a lyuk alakjának torzításának szabályozására az előre lyukasztott lemez hideg hajlítási folyamatában, terepi kísérletekkel, a furat alakjának torzításának mechanizmusát elemezzük, és a kísérleti eredményeket összegzett. Ugyanakkor számítógépes szimulációs szoftverrel szimulálták a megmunkálási folyamatot, és összehasonlították a helyszíni kísérletek eredményeit a számítógépes szimulációs eredményekkel.

A folyamatrajz szerint a szimulációs eredmények megjelennek, és az anyag keresztmetszetének deformációs foka felhő diagramok és görbék segítségével jelenik meg, ami megalapozza a hengerlési folyamat során fellépő deformációs törvények további megértését.

A különböző szerszámok szimulációs eredményeinek összehasonlításával megvitatták a különböző szerszámok hatását az anyag előre lyukasztott területének feszültségére és deformációjára, és megkapták a kísérlethez megfelelő optimális modellsémát.

A feldolgozott lemezanyag keresztmetszetének feszültség- és húzódási viszonyainak elemzésével megtalálható a lyukforma torzulási hibájának fő oka: a lemezanyag lyukforma torzulásának oka: a lyukasztás széle Az anyag területe megjelenik az alakítási folyamat során Nagy feszültségnövekedés esetén a lyukasztási területen az egyenértékű feszültség fokozatosan növekszik a megmunkálási folyamat során, és a húzás is felhalmozódik. Az előlyukasztott rész formázó sarkának külső oldalán lévő lemez oldalirányú elmozdulást eredményez. Ez az előre lyukasztott lyuk szélén nyilvánul meg, amely nagy elmozdulást eredményez, majd lyuk alakú torzítást eredményez. Ha az igénybevétel felhalmozódásának mértéke meghaladja az anyag szilárdsági határát, szakadás lép fel.

A kapott optimális szimulációs terv szerint a tekercs alakú folyamatrajzát módosítottuk, és terepi kísérleteket végeztünk. A kísérletek azt mutatják, hogy a szimulációs eredmények felhasználhatók a formatervezés alapjául, és nagyon hatékonyan elkerülhető a lyukak torzulása.

2. Nagy pontosságú komplex profilok gyártósorát

A hidegen hengerelt formázás különösen alkalmas tömegtermelésre. A hajlítási folyamathoz képest a tekercs típusú hideghajlítás termelési hatékonysága magas, a termék mérete következetes, és olyan összetett szakaszokat képes megvalósítani, amelyeket hajlítással nem lehet előállítani. Hazám autóiparának rohamos fejlődésével egyre nagyobb igény mutatkozik a nagy pontosságú és összetett profilok hidegen alakított gyártósorai iránt.

Az autóajtók és ablakok esetében gyakran a hidegformázás az első és legfontosabb folyamat. Hideg hajlítás után néhány fémréteget kell hegeszteni bizonyos távolságra lévő helyeken. Ezért a gyártósornak tartalmaznia kell online varrathegesztő berendezéseket, nyomkövető és vágó berendezéseket stb.

Az autóajtók és -ablakok hidegen hajlító formázó gyártósorához nemcsak sok formázó hágója van, hanem nagy pontosságot is igényel. Összegyűjtöttük és előterjesztettük több mint tíz mutatóját a hengerművek pontosságának ellenőrzésére és ellenőrzésére, összpontosítva a hengermű tengelyirányú mozgásának és az összes egység tengelyirányú pozicionálási pontosságának ellenőrzésére.

Ésszerűen fogalmazza meg a formázási folyamatot, és határozza meg az optimális formázási lépést a COPRA szoftverrel végzett szimuláció segítségével. A nagy pontosságú tekercsek gyártásához a CAD/CAM technológiát alkalmazva számos nagy pontosságú komplex profilt sikerült hengerezni.

A német adatok M cég COPRA szoftvere egy professzionális szoftver a hidegen formázott formázáshoz, és nemzetközi szinten a legszélesebb körben használt. A hazai ipar vezető vállalatai új termékek kifejlesztésének eszközeként használják. E szoftver alkalmazásával sikeresen terveztünk és gyártottunk több száz hidegen formázott terméket.

3. Hidegen alakított profilok on-line hajlítása

Sok profil kétdimenziós ívet igényel a hosszirányban, és a keresztmetszet kialakítása után az online hajlítás jobb módszer. Régebben az általánosan használt módszer az volt, hogy egy présen egy formán áthajoltak. A formát többször is be kell állítani. Amikor az anyag tulajdonságai megváltoznak, a formát gyakran módosítani kell. A préshajlításnak egyes szerszámmagokat egyenként kell felszerelnie, hogy elkerülje a hajlítási folyamat során fellépő hibákat, például ráncokat. Ezeket a belső magokat a befejezés után eltávolítják, ami sok munkát, alacsony hatékonyságot és rossz biztonságot igényel.

Az online hajlításhoz csak egy sor online hajlítóberendezést kell telepíteni a hidegen formázott profil kijáratához, hogy a profil elérje a kívánt ívméretet. A készülék beállítható a különböző anyagtulajdonságok és az anyag visszapattanásának hatásainak megoldására. Mindaddig, amíg ez egy 2 dimenziós ív, vízszintesen vagy függőleges síkban on-line hajlítható.

Elméletileg 3 pont határozza meg az ívet. De a jobb hajlítási minőség elérése érdekében kísérletekkel úgy gondoljuk, hogy a formáló pályát egy meghatározott alakváltozási pálya görbével kell meghatározni.

Az ívelt körpálya fajlagos alakváltozási görbéjét az alábbi egyenlettel kell meghatározni: ρ = ρ0 + αθ

Vagy az egyenletből:

x = a (cosΦ+ΦsinΦ)
y = a (sinΦ-ΦcosΦ)
határozza meg.

Negyedszer, a CAD/CAM integrált technológia nagy pontosságú tekercsek gyártásához

Annak érdekében, hogy éves tudományos kutatási eredményeinket termelékenységgé alakítsuk, és magas színvonalú műszaki szolgáltatásokat és technikai támogatást nyújtsunk a hazai és külföldi felhasználók számára, az RlollForming Machinery Co., Ltd.-t Sanghajban hozták létre. CAD/CAM integrációs technológia elfogadása, hogy teljes körű szolgáltatást nyújtson a hazai és külföldi ügyfelek számára. A Liju számos CNC szerszámgépet és teljes feldolgozóberendezést kínál, amelyek sikeresen biztosítják a felhasználóknak a nagy pontosságú tekercsek és az online hajlító és egyéb kapcsolódó berendezések különböző előírásait.

A sanghaji ipari bázis és a Jangce-delta előnyeire támaszkodva kiterjedt hazai és külföldi együttműködés folyik a magas színvonalú, magas színvonalú tehetségek összegyűjtése és képzése érdekében, a tudományos modern menedzsment pedig kiváló minőségű termékeket és műszaki szolgáltatásokat. Liju ezt a célt tekinti a hazám hidegen alakult formázóiparával való közös fejlődésre és fejlődésre.


Feladás ideje: 2021. ápr